Dziennik Urzędowy MR

Rok 2020

Dziennik Urzędowy

Dziennik Urzędowy

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku
1 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 1 Ministra Rozwoju z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji w 2020 r. zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa - Turystyka
3 stycznia 2020 14:15 136 KB
2 pdf Pobierz plik Zarządzenia Nr 2 Ministra Rozwoju z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju
20 stycznia 2020 15:04 212 KB
3 pdf Pobierz plik Obwieszczenia Ministra Rozwoju z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych
18 lutego 2020 11:17 186 KB
4 pdf Pobierz plik Zarządzenia Nr 3 Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju
24 lutego 2020 15:36 723 KB
5 pdf Pobierz plik Zarządzenia Nr 4 Ministra Rozwoju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie Zespołu doradczego do spraw reformy systemu planowania przestrzennego
2 marca 2020 14:24 183 KB
6 pdf Pobierz plik Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie odwołania i ogłoszenia terminu przeprowadzania drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
17 marca 2020 12:13 71 KB
7 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 5 Ministra Rozowju z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania komitetu audytu
17 marca 2020 12:13 73 KB
8 pdf Pobierz plik Komunikatu Ministra Rozwoju z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania i ogłoszenia terminów przeprowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
2 kwietnia 2020 18:01 126 KB
9 pdf Pobierz plik Zarządzenia Nr 6 Ministra Rozwoju z dnia z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów.
10 kwietnia 2020 14:35 323 KB
10 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 7 Ministra Rozwoju z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju
27 kwietnia 2020 12:43 694 KB
11 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 8 Ministra Rozwoju z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu doradczego do spraw reformy nadzoru budowlanego.
21 maja 2020 10:55 189 KB
12 pdf Pobierz plik Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie odwołania i ogłoszenia terminów przeprowadzania drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
26 maja 2020 13:34 721 KB
13 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 9 Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej
8 lipca 2020 20:22 648 KB
14 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 10 Ministra Rozwoju z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu
8 lipca 2020 15:28 1 MB
15 pdf Pobierz plik Zarządzenia Nr 11 Ministra Rozwoju z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinie architektury i budownictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu
9 lipca 2020 11:28 1 MB
16 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 12 Ministra Rozwoju z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu doradczego do spraw reformy systemu planowania przestrzennego.
22 lipca 2020 22:45 259 KB
17 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 13 Ministra Rozwoju z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.
22 lipca 2020 22:48 596 KB